In de oude schapenstal achter de hakenkruis vlaggenstaan gewapende Duitse soldaten in volledig uniform. Aan de andere kant van de kamer staan in schrilcontrast, strijdklare Noorse troepen.

Het is tot in detail uitgevoerd. De authenticiteit is opvallend, want dit is het echte werk. En zo begint het oorlogsmuseum in Sollia.

Dit is waarschijnlijk het grootste particuliere oorlogsmuseum van Noorwegen, en de voorwerpen hier hadden net zo goed tentoongesteld kunnen worden in het Defensiemuseum in de hoofdstad. Achter de vele tentoonstellingsruimtes en displays schuilt een gek en levenslang werk. Het originele oorlogsmateriaal dat na de oorlog op de boerderij is achtergebleven, opgeborgen in schuren en tuinhuizen, vormt slechts een deel van de collectie. Jo heeft het grootste deel ervan haar hele leven gekocht of verhandeld.

De heupfles

De parachute wordt met een ruk losgelaten en gevuld met lucht. Al snel landt Jo veilig in de zachte sneeuw. Er wachten geen Duitse soldaten in een hinderlaag. En ook in de bergen liggen geen spionnenop de loer. Omdat vrienden, lokale mensen, militairen en de media rondom de landingsplaats staan ​​te wachten om getuige te zijn van de gebeurtenis en hun respect te tonen aan de Grebe. Inhet springpak heeft Jo een heel bijzonder item dat tijdens de vlucht is meegenomen. Dezelfde heupfleswaar de soldaten 75 jaar geleden een slokje van dronken, wordt gevuld met jenever, en gaat nu op tournee ter ere van de oorlogshelden. Er is iets waardigs aan dit alles.

Uniformer fra skurkene

Ook zijn er een aantal voorwerpen aan het museum geschonken door schenkers die aanunieke oorlogsfrontenhebben gezeten en de wens hadden hun bezittingen beschikbaar te stellen aan het publiek. Hier zijn uniformen, oude proviand, paradedolken, jachtpetten, bomkaarten, oorlogsmedailles, radioapparatuur, containers van luchtdroppings, parachutes, foto’s en grote hoeveelheden verzegelde wapens. Sommige items zijn zeldzamerdan andere. In detentoonstellingsstand hangt het uniform van SS-Oberführer Heinrich Fehlis, hoofd van de Duitse veiligheidspolitie in Noorwegen tijdens de oorlog.

Ik ben durf tezeggen dat het de ironie van het lot is. Mijn vader riskeerde vijf jaar lang zijn leven in de strijd tegen de bezettingsmacht, waarnadien zijn zoon veel te veel geld uitgeeft om het uniform van de grootste slechterik te kopen. Giechelt Jo. De positieve houding erft hij van zijn vader.

Hett Sollia oorlogsmuseumis als vereniging geregistreerd in de registers van Brønnøysund met organisatienummer 924 117 176. We zijn betrokken bij de verspreiding van oorlogsgeschiedenis, vooral de Tweede Wereldoorlog – zowel vanuit lokaal, nationaal als internationaal perspectief.

Het gaat hierbij om het verzamelen van foto’s en documenten, verbale transmissies, het verzamelen van voorwerpen, effecten en eventueel wapens. Het museum bestaat 5 jaar en richt zich zowel op individuen als op groepen.

Het publiek tot nu toe bestaat uit schoolklassen die ons gebruiken in geschiedenislessen. Verder zijn diverse afdelingen van de Krijgsmacht hier een aantal keren geweest. HV-05 en FSK spreken de wens en noodzaak uit voor jaarlijkse bezoeken. Daarnaast hebben mensen van alle leeftijden die geïnteresseerd zijn in geschiedenis het museum regelmatig bezocht. Kinderen en jongeren vormen een belangrijke doelgroep. Reflecties op de basiswaarden van menselijke waardigheid, vrijheid en democratie vormen de basisvan het werk.

Een grote en unieke collectie objecten vormt het startpunt voor communicatie, verhalenen reflectie. We hebben positieve publiciteit gekregen op Noorse Rijks TV, NR Radio, diverse kranten en tijdschriften en op internet. De Norwegian Weapons Historical Society heeft onder meer twee artikelen over het museum en de collectie hiergeplaatst.

Neem Contact Op Voor Een Afspraak

Jo Øvergaard accepteert ook bezoekers buiten deze tijden.