I det gamle sauefjøset, bak hakekorsflaggets grelle symbolikk, står væpnede, tyske soldater i full uniform. På motsatt side av rommet, i sterk kontrast, står kampklare, norske styrker. Det er gått detaljert til verks. Autentisiteten er slående, for dette er ekte vare. Og slik innledes Sollia Krigshistoriske Museum.

Dette er sannsynligvis Norges største private krigsmuseum, og gjenstandene her kunne like gjerne vært utstilt på Forsvarsmuseet i hovedstaden. Bak de mange utstillingsrommene og monterne ligger et vanvittig og livslangt arbeid. Det originale krigsmateriellet som lå igjen på gården etter krigen, stuet bort på låve og stabbur, utgjør kun en del av samlingen. Det aller meste har Jo kjøpt eller byttet til seg gjennom livet.

Lommelerka

Fallskjermen utløses med et rykk og fylles med luft. Snart lander Jo trygt i den myke snøen. Det er ingen tyske soldater som venter i bakhold. Og det er heller ingen angivere som ligger på lur i fjellet. For rundt landingsplassen venter venner, lokalbefolkning, soldater og medier som vil overvære begivenheten og vise sin respekt til motstandsgruppa Grebe. Innenfor hoppdressen har Jo en helt spesiell gjenstand som har fått være med gjennom svevet. Den samme lommelerka som soldatene fikk en klunk av for 75 år siden, er fylt med rom, og går nå på rundgang for å hedre krigsheltene. Det er noe verdig ved det hele.

Uniformer fra skurkene

En del gjenstander har også blitt gitt i gave til museet fra givere som har sittet på unike krigseffekter og hatt et ønsket å gjøre sine eiendeler tilgjengelig for allmenheten. Her finnes uniformer, gammel proviant, paradedolker, fenghetter, bombekart, krigsmedaljer, radioapparat, containere fra flyslipp, fallskjermer, fotografier og store mengder våpen – plomberte sådan. Noen gjenstander er mer unike enn andre. I et utstillingsmonter henger uniformen til SS-Oberführer Heinrich Fehlis, sjef for det tyske sikkerhetspolitiet i Norge under krigen.

Jeg pleier å si at det er skjebnens ironi. Faren min risikerte livet gjennom fem år med å slåss mot okkupasjonsmakten, så bruker sønnen altfor mye penger til å kjøpe uniformen til den største skurken. Hos Jo sitter spøken og smilet løst. Det positive sinnelaget er en del av farsarven.

Sollia Krigshistorisk Museum er registrert som forening i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 924 117 176. Vi driver med formidling av krigshistorie især 2. verdenskrig- både lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Dette innebærer innsamling av foto og dokumenter, muntlig overleveringer, innsamling av gjenstander, effekter og eventuelt våpen.

Museet har vært i drift i 5 år og retter seg inn både mot enkeltpersoner og grupper. Publikum så langt har vært skoleklasser som bruker oss i historieundervisningen. Videre har ulike avdelinger fra Forsvaret vært her en rekke ganger. HV-05 og FSK uttrykker ønske og behov for årlige besøk. Dessuten har historie interesserte mennesker i alle aldere hyppig besøkt museet. Barn og ungdom er en viktig målgruppe. Refleksjoner omkring grunnverdiene menneskeverd, frihet og demokrati er grunnpilarene i arbeidet.

En stor og unik gjenstandssamling er utgangspunktet for formidling, historiefortelling og refleksjon. Vi har fått positiv omtale i NRK fjernsyn, NRK radio, ulike aviser og tidsskrifter og på internett. Blant annet har Norsk våpenhistorisk selskap hatt to artikler om museet og samlingen her.

Ta kontakt for avtale

Jo Øvergaard tar imot besøk også utenom disse tidene.